Gastro Update 2007

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronie aktualnej konferencji.

Link do aktualnego Regulaminu - kliknij tutaj