Gastro Update 2007

Gastro Update 2007

Warszawa
20-21 kwietnia 2007

O konferencji

I Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna Gastro Update 2007 to były nasze początki. Kierownictwa naukowego podjęła się pani prof. Grażyna Rydzewska i swoją funkcję pełni do dziś w kolejnych edycjach konferencji. Nowym aspektem i elementem tego rodzaju sympozjum był przegląd najważniejszych danych literaturowych dotyczących roku ubiegłego przez ekspertów w danej dziedzinie i przed- stawienie najważniejszych tematów i wydarzeń z roku upływającego. Tak, aby uczestnicy byli pewni, że są na bieżąco w przedstawianych tematach. I chyba nam się udało, gdyż otrzymaliśmy po konferencji wiele pozytywnych opinii.


Atuty konferencji według uczestników:

  • dobór wykładowców, będących specjalistami w swoich dziedzinach;
  • wysoki poziom merytoryczny oraz syntetyczność wykładów;
  • przedstawienie aktualnej wiedzy;
  • przegląd bieżącej literatury;
  • różnorodność tematyki wykładów: zaprezentowanie nowości;
  • sposób prowadzenia, formuła konferencji;
  • metodyka zagadnień;
  • miejsce konferencji, w centrum Polski;
  • patronat konsultanta krajowego.